ZŁĄCZE OBROTOWE DWURZĘDOWE DO SPAWANIA

Przegub obrotowy typ IFG
Przegub obrotowy do spawania np. kołnierzy

ZŁĄCZE OBROTOWE JEDNORZĘDOWE DO SPAWANIA

Przegub obrotowy typ IFGL
Przegub obrotowy z jednym rzędem łożysk z końcówkami do spawania np. kołnierzy

ZŁĄCZE OBROTOWE DWURZĘDOWE KOŁNIERZOWE

Przegub obrotowy typu IFGF
Przegub obrotowy z dwoma rzędami łożysk - Swivel joint head IFGF

ZŁĄCZE OBROTOWE JEDNORZĘDOWE KOŁNIERZOWE

Przegub obrotowy typ IFGFL
Przegub obrotowy z zintegrowanymi kołnierzami - Swivel joint head IFGFL

ZŁĄCZE OBROTOWE DO PALIW PŁYNNYCH

Przegub obrotowy typ AL-F
Przegub obrotowy aluminiowy do przesyłu paliw płynnych z kołnierzem TW

ZŁĄCZE OBROTOWE Z PRZYŁĄCZEM GWINTOWYM

Przegub obrotowy typ IFGM
Przegub obrotowy do pojazdów komunalnych

ZŁĄCZE OBROTOWE Z DOPUSZCZENIEM HIGIENICZNYM

Przegub obrotowy typ LG3H
Przegub obrotowy do sektora spożywczego, farmaceutycznego

ZŁĄCZE KULOWE - WAHLIWE

Przegub kulowy do przesunięć kątowych
Przegub zapewniający rucj kątowy instalacji - Swivel joint head – ball joint type

ZŁĄCZE OBROTOWE DO WYSOKICH TEMPERATUR

Przegub obrotowy wysokotemperaturowy
Przegub obrotowy do wysokich temperatur

ZŁĄCZE OBROTOWE WIELOKANAŁOWE

Przegub obrotowy wielodrożny
Złącze obrotowe wielokanałowe